Eenmanszaak of vennootschap?

Als u een eigen zaak wil opstarten, dan kunt u dat via twee basisvormen doen.

Natuurlijke persoon of eenmanszaak

Een eerste optie is om een eenmanszaak op te richten. Een eenmanszaak oprichten doet u als natuurlijke persoon, met minimale formaliteiten en startkosten. Binnen de eenmanszaak bent u persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming.

Rechtspersoon of vennootschap

Een tweede optie is om een vennootschap of een onderneming met rechtspersoonlijkheid op te richten. Juridisch gezien staat de onderneming los van de eigenaren (vennoten) en heeft het zijn eigen rechten, verplichtingen en een apart vermogen dat gescheiden is van de vennoten.

Overzicht vennootschapsvormen

De keuze van de meest geschikte vennootschapsvorm in België hangt af van verschillende factoren:

  • Wat zijn uw zakelijke doelstellingen?
  • Wat is de grootte van uw bedrijf?
  • Gewenste mate van aansprakelijkheid?
  • Fiscale overwegingen?
  • Administratieve vereisten?

We geven u graag een overzicht van de meest voorkomende vennootschapsvormen.

Besloten vennootschap (BV), vroeger de BVBA

Een BV biedt flexibiliteit in de bedrijfsstructuur en is vooral geschikt voor kmo’s. De inbreng (voorheen 'kapitaal') van het bedrijf is verdeeld in aandelen die in handen zijn van een beperkt aantal aandeelhouders. Het is een populaire keuze vanwege de beperkte aansprakelijkheid van de vennoten.

Naamloze vennootschap (NV)

De favoriete vennootschapsvorm voor grote bedrijven. Het kapitaal is verdeeld in aandelen die vrij verhandelbaar of overdraagbaar zijn, wat kapitaalinbreng gemakkelijker maakt. Aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

Coöperatieve vennootschap (CV), vroeger ook wel cvoa en cvba

Een coöperatieve vennootschap betreft een structuur waarbij de leden gezamenlijk eigenaar zijn van het bedrijf en er direct bij betrokken zijn (vaak klanten, werknemers of producenten). Het hoofddoel is niet om winst te maximaliseren voor externe aandeelhouders maar vooral om de maatschappelijke doelen van de coöperatie te bevorderen.

Vennootschap onder firma (VOF)

Deze vorm staat het dichts bij een eenmanszaak en is vooral geschikt als uw activiteiten weinig financiële risico’s met zich meebrengen. Uw aansprakelijkheid is onbeperkt. Er zijn 2 vennoten nodig.

Commanditaire vennootschap (CommV)

Bij een CommV zijn minstens 2 partijen betrokken: de beherende vennoten die actief betrokken zijn bij het bedrijfsbeheer, deze zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk. Daarnaast zijn er de commanditaire vennoten die enkel kapitaal inbrengen. De aansprakelijkheid is beperkt tot hun inbreng.

Ondernemingsvormen samengevat

Ziet u door het bos de bomen niet meer? Hieronder vindt u een overzicht van alle kenmerken.

[ACCN] Banners blogberichten (8)