Wat is de inhoudingsplicht?

Als u een opdrachtgever bent die werkzaamheden verricht of laat uitvoeren, dan bent u verplicht om voor het betalen van uw facturen te controleren of uw (onder)aannemers eventuele fiscale en/of sociale schulden hebben.

Als er schulden zijn, mag u niet het volledige factuurbedrag betalen. In plaats daarvan moet u een percentage van het factuurbedrag inhouden en rechtstreeks aan de overheid doorstorten.

Hoeveel moet u inhouden?

Er zijn verschillende regels, steeds afhankelijk van het factuurbedrag.

Fiscale schulden

Indien de aannemer fiscale schulden heeft, moet u 15% van het verschuldigde bedrag (exclusief BTW) doorstorten aan de FOD Financiën.

Sociale schulden

Voor sociale schulden betreft dit een doorstorting van 35% van het factuurbedrag (exclusief BTW) aan de RSZ.

Voor welke activiteiten geldt de inhoudingsplicht?

De inhoudingsplicht heeft voornamelijk betrekking op de volgende activiteiten:

  • Werken in onroerende staat, met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land-, tuin- en bosbouw die expliciet worden uitgesloten van het toepassingsgebied.
  • De levering van stortklaar beton
  • Werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten
  • Werken in de vleessector

Risico’s inhoudingsplicht

Wanneer u de inhoudsplicht niet correct toepast, riskeert u:

  • Een administratieve geldboete die gelijk is aan het dubbel van het bedrag dat u had moeten inhouden.
  • Hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden voor de betaling van de fiscale en sociale schulden.

Controleer de inhoudingsplicht

Wilt u weten of de inhoudingsplicht van toepassing is op uw (onder)aannemers? Dan kan u dit gemakkelijk nagaan via de toepassing check inhoudingsplicht. Geef de BTW nummer in en u krijgt vervolgens onmiddellijk te zien of er fiscale en/of sociale schulden zijn.