Interesten op rekening-couranttegoed

Wanneer u als bestuurder of aandeelhouder geld leent aan uw vennootschap (ook wel bekend als rekening-couranttegoed), kan u interesten in rekening brengen (onder voorwaarden). Deze creditinteresten worden belast tegen een tarief van 30% roerende voorheffing. Dit kan fiscaal voordelig zijn omdat ze aftrekbaar zijn voor de vennootschap.

Omdat ondernemers in de verleiding kwamen om hun vennootschap te onderkapitaliseren en te werken met leningen aan hun vennootschap, werden er beperkingen ingevoerd.

Beperkingen

Deze regel stelt dat het rekening-couranttegoed niet te groot mag zijn in verhouding tot de balans van de vennootschap. Concreet mag dit tegoed aan het einde van het boekjaar niet hoger zijn dan de som van de belaste reserves aan het begin van het boekjaar en het gestorte kapitaal aan het einde van het boekjaar.

Herkwalificatie in dividenden

Als het rekening-couranttegoed deze grens toch overschrijdt, worden de interesten niet langer als interesten beschouwd maar als dividenden. De interesten zijn dan niet langer aftrekbaar als beroepskost maar worden belast binnen de vennootschap.  

Let op: zelfs wanneer een regeling - die een lagere roerende voorheffing van 15% op dividenden mogelijk maakt - van toepassing is, is deze niet van toepassing op herkwalificeerde interesten. Bovendien zijn dividenden niet aftrekbaar voor uw vennootschap terwijl interesten dat wel zijn.

Marktrente voor creditinteresten rekening-courant

De toegepaste rentevoet op leningen moet in lijn zijn met de rentetarieven die op de markt gelden. Met andere woorden, de rentevoet die wordt berekend voor leningen moet redelijk zijn én vergelijkbaar zijn met de rentevoeten die door andere financiële instellingen worden aangeboden voor vergelijkbare leningen.

Tot en met 2019 was er geen algemene norm vastgesteld voor de rente op kredieten. Sinds 2020, is er een norm ingevoerd voor niet-hypothecaire leningen zonder een specifieke looptijd. Voor deze leningen moet er rekening gehouden worden met de MFI-rentevoet die wordt bekendgemaakt door de Nationale Bank. Deze rentevoet is van toepassing op leningen van minder dan € 1 miljoen met een variabel tarief en initiële rentebepaling tot één jaar, verstrekt aan niet financiële vennootschappen.

Deze veranderingen zijn bedoeld om meer transparantie en consistentie te brengen in de rentetarieven die worden toegepast op kredieten.

Maximale rentevoet van 8,02% in 2024

De toegepaste rente op uw rekening-courant is marktconform als u het MFI-tarief van het voorgaande jaar in november verhoogt met 2,5%. Voor 2024 bedraagt de rentevoet die u kan aanrekenen op uw lening maximaal 8,02%.