Wat is de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een maatregel voor ondernemers, met als doel hen aan te moedigen om productieve investeringen te doen bij de oprichting of uitbreiding van hun activiteiten. De aftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van specifieke investeringen, afgetrokken kan worden van uw belastbare winst. Daardoor betaalt u minder belastingen.

Voor wie?

Nijverheids-, handels-, of landbouwondernemingen en vrije beroepen kunnen aanspraak maken op de investeringsaftrek. Zowel als eenmanszaak of in vennootschapsvorm.

Voor welke investeringen?

De investeringen moeten:

  • Afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa zijn
  • In nieuwe staat verkregen zijn
  • Tijdens het (boek)jaar worden aangekocht*
  • In België worden gebruikt voor beroepsuitoefening

 *In sommige omstandigheden mag de aftrek verspreid worden over de afschrijvingsperiode van de investeringen. In gevallen waarin de winst ontoereikend is, mag de investeringsaftrek worden overgedragen naar de winsten van een volgend belastbaar tijdperk.

Wat zijn de hervormingsmaatregelen van de investeringsaftrek?

De hervorming richt zich voornamelijk op het bevorderen van ‘groene investeringen’. De huidige regels van de investeringsaftrek komen namelijk niet meer overeen met de realiteit. Zo genieten investeringen in verwarming op steenkool en gas vandaag nog steeds fiscale voordelen, wat niet meer als energiebesparend te rechtvaardigen is.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Hogere basisaftrek voor eenmanszaken en kmo’s

De standaard investeringsaftrek wordt verhoogd van 8% naar 10% en geldt uitsluitend voor zelfstandigen en kmo’s. Bij digitale investeringen (zoals bv. facturatiesystemen, CRM-systemen en e-commerce), stijgt dit percentage zelfs naar 20%.

Om de basisaftrek te verkrijgen, kan het huidige gebruik van de formulieren 275U en 276U behouden blijven.

Verhoogde groene thematische aftrek

Dit is een volledig nieuwe investeringsaftrek voor ‘groene’ investeringen. 40% voor zelfstandigen en kmo’s en 30% voor grotere ondernemingen.

Deze aftrek is van toepassing op onderstaande investeringen, welke zijn vastgesteld in 4 investeringslijsten. Deze worden overigens elke 3 jaar geactualiseerd.

  1. Investeringen in efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie (bv. batterijparken)
  2. Investeringen in emissievrije vervoersmiddelen (bv. bestel- & vrachtwagens op waterstof)
  3. Andere milieuvriendelijke investeringen (bv. rookafzuigsystemen)
  4. Ondersteunende digitale investeringen die verband houden met de bovenstaande investeringen (bv. software voor energieverbruik)

Om van deze investeringsaftrek gebruik te maken, moet u een attest kunnen voorleggen dat uw investering in overeenstemming is met een investering uit één van de 4 lijsten én waaruit blijkt dat de investering geen schade voor het milieu met zich meebrengt.

De aftrek van 3% voor herbruikbare verpakkingen zal hiermee worden opgeheven.

Technologieaftrek

De technologieaftrek is een aftrek voor investeringen in octrooien en vaste activa ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling van milieuvriendelijke producten en toekomstgerichte technologieën.

Voor de éénmalige investeringsaftrek bedraagt deze 13,5%. Voor de gespreide investeringsaftrek bedraagt deze 20,5%.  

Profiteren van de hervormde investeringsaftrek?

De verhoogde percentages zijn geldig voor alle investeringen die u doet vanaf 1 januari 2025. Voor investeringen gedaan in 2024, geniet u nog van de gewone investeringsaftrek. Het kan dus fiscaal zeer interessant zijn om uw geplande investeringen uit te stellen naar 2025.